loading...

مرکز دانلود مداحی کربلایی مهران بارانی (بخش بروات-مادحین شهرستان بم.استان کرمان)

السلام اے ابوالحسن هادی وارث غصه و محن هادے السلام ای امام مظلومان تا ابد هم کلام مظلومان حرمت بود حسرت شيعه ای چراغ هدایت شيعه باز کن اون کرامتت گره ای تو امام غریب سامرا ی تو به درد همه دوا هستی

وبلاگ جدید


وبلاگ جدید اختصاصی

مداحان اهلبیت(ع)...

کربلایی

   مهـــــــران بارانــــــــــی


 حسینیه سیدالشهدا(مرحوم برقی) بروات

محمدحسن صداقت بازدید : 185 پنجشنبه 07 اسفند 1399 نظرات ()

مهران بارانی شهربروات شهادت امام هادی علیه السلام  

نوحه درمورد

امام هادی علیه‌السلام

بانوای گرم مهران بارانی

بهمن ماه99

اجرا شده در حسینیه سیدالشهدابروات

مرحوم محمدبرقی

میتوانید دانلود کنید

تصویری -کربلایی مهران بارانی(امام هادی غریبه)

شعر

...................................

السلام اے ابوالحسن هادی

وارث غصه و  محن هادے

السلام ای امام مظلومان

تا ابد هم کلام مظلومان

حرمت بود حسرت شيعه 

ای چراغ هدایت شيعه

باز کن اون کرامتت گره ای

تو امام غریب سامرا ی

تو به درد همه دوا هستی 

نوه حضرت رضا هستی

گر چه مظلومی و غریب هستی تو

گر چه بی یارو بی حبیبی تو 

گر چه بزم شراب را  دیدی 

این همه اضطراب را  دیدی

............امام هادی غریبه............ 

 سبک

ویژه نامه شهادت امام هادی (ع)

امام هادى عليه السلام از تبعيد تا شهادت

 

عباسيان و چالش هاى فراروى

دوران امامت امام هادی عليه السلام بيش از 33 سال به طول انجاميد كه حدود سيزده سال آن را در مدينه سپرى كرد. در اين مدت، گروه هاى بسيارى از شهرهاى شيعه نشين ايران، عراق و مصر براى بهره گيرى از محضر امام به سوى مدينه آمدند.[۱]

امام در اين شهر چنان موقعيت و محبوبيتى بين مردم يافت كه دولتمردان عباسى، به شدت از اين وضع احساس خطر مى كردند. براى نمونه، بُرَيحه عباسى[۲] در نامه اى به متوكل نوشت: «اگر تسلط بر حرمين شريفين را مى خواهى، على بن محمد عليه السلام را از اين شهر بيرون كن؛ زيرا او مردم را به سوى خود فراخوانده و عده بسيارى نيز دعوتش را پذيرفته اند...».[۳]

عباسيان كه هراس بسيارى از رهبرى شيعه و خطر حركت شيعيان برضد خود داشتند، به اين نتيجه رسيدند كه با دور كردن امام به عنوان قطب و محور تشيع از مدينه كه كانون تجمع شيعيان شده بود، به اين هدف دست يابند. بدين ترتيب، تبعيد و مراقبت نظامى را كه تجربه پيشين و موفق عباسيان به شمار مى رفت، دوباره در دستور كار قرار دادند.

تبعيد امام هادى عليه السلام

امام از مضمون نامه آگاهى يافته و در نامه اى به متوكل، وى را از دشمنى ها و كينه توزى و دروغ پردازى نويسنده آگاه ساخته بود. متوكل سياستى مزدورانه و دو پهلو در پيش گرفت. او نخست نويسنده نامه را كه از امام سعايت كرده بود، از كار بركنار كرد تا خود را دوستدار امام جلوه دهد. سپس به كاتب دربار دستور داد تا نامه اى به امام بنويسد كه در ظاهر، علاقه متوكل را نسبت به امام بيان مى كرد، ولى در واقع، دستور جلب امام از مدينه به سامرا بود. همچنان كه يزداد، پزشك مسيحى دربار با آگاهى از احضار امام، انگيزه متوكل را دريافته و گفته بود: «بنابر آن چه شنيده ام، هدف خليفه از احضار محمد بن على عليه السلام به سامرا اين بوده كه مبادا مردم به ويژه چهره هاى سرشناس به وى گرايش پيدا كنند و در نتيجه، حكومت از دست آن ها خارج شود...».[۴]

متوكل براى كاهش پى آمدهاى منفى احضار امام، نامه اى محترمانه به ايشان نوشت.[۵] اما به راستى، نوشتن نامه اى با كلماتى محترمانه از كسى چون متوكل كه از هيچ ستمى بر خاندان پيامبر و هر كسى كه كوچكترين ارتباطى با آنان دارد، خوددارى نمى كند، جاى بسى شگفتى است و نشان دهنده هراس شگرفى است كه اين دشمنان خونخوار شيعه از امام داشته اند.

او هم در مقابل امام از خود فروتنى نشان مى دهد و هم خود را «اميرالمؤمنين» مى خواند و عنوان حاكميت بر مؤمنين را براى خود محفوظ مى دارد. وى به امام مى فهماند كه او همچنان حاكميت خاندان پيامبر را نپذيرفته و امام نيز مجبور به اطاعت از وى است.

او مدام از تمجيد مقام شامخ امام سخن به ميان مى آورد، اما «يحيى بن هرثمه» را براى ركابدارى امام مى فرستد، ولى تاريخ از همراهى فرماندهى نظامى به اتفاق سيصد سرباز مسلح خبر مى دهد.[۶] آن گونه كه بيان خواهد شد، اين رفتار به جلب خشونت آميز و محتاط نظامى بيش تر شبيه است تا استقبالى رأفت انگيز.

واكنش مردم

وقتى يحيى بن هرثمه براى ابلاغ نامه متوكل و اجراى مقدمات تبعيد نزد امام ايشان آمد. مردم جلوى خانه امام تجمع كردند و فرياد اعتراض و شيون و زارى از نهاد آنان برخاست؛ به گونه اى كه يحيى بن هرثمه مى گويد: «من تا آن روز چنين شيون و زارى اى نديده بودم و هر چه سعى كردم آن ها را آرام كنم، نتوانستم. سوگند خوردم كه درباره او (امام هادى عليه السلام) قصد و دستور سوئى ندارم، ولى فايده اى نداشت. سپس خانه او را تفتيش كردم، ولى در آن جا چيزى جز قرآن، كتاب و چيزهايى مانند آن نيافتم...».[۷]

رخدادهاى بين راه

امام، در سال 243 ه.ق، از مدينه به سامرا تبعيد شد.[۸] همان گونه كه پيش بينى مى شد، يحيى بن هرثمه در ابتداى اين سفر از خود قاطعيت و سخت گيرى بسيارى نشان داد. البته، در بين راه كرامت هايى از امام و حوادثى رخ داد كه سبب علاقه مندى و تغيير رويه او شد.

خود او مى گويد: «در بين راه دچار تشنگى شديدى شديم؛ به گونه اى كه در معرض هلاكت قرار گرفتيم. پس از مدتى به دشت سرسبزى رسيديم كه درخت ها و نهرهاى بسيارى در آن بود. بدون آن كه كسى را در اطراف آن ببينيم، خود و مركب هايمان را سيراب و تا عصر استراحت كرديم. بعد هر قدر مى توانستيم، آب برداشتيم و به راه افتاديم. پس از اين كه مقدارى از آن جا دور شديم، متوجه شديم كه يكى از همراهان، كوزه نقره اى خود را جا گذاشته است. فورى بازگشتيم، ولى وقتى به آن جا رسيديم، چيزى جز بيابان خشك و بى آب و علف نديديم.

كوزه را يافته و به سوى كاروان برگشتيم، ولى با كسى هم از آن چه ديده بوديم، چيزى نگفتيم. هنگامى كه خدمت امام رسيديم، بى آن كه چيزى بگويد، با تبسمى فقط از كوزه پرسيد و من گفتم كه آن را يافته ام».[۹] او كرامت ديگرى از امام مى بيند و شگفتى اش دو چندان مى شود. وى از آن لحظه تشيع را برگزيد و در خدمت امام بود تا از دنيا رفت.[۱۰]

گفتنى است كه رفتار مهربانانه امام، سبب علاقه مندى يكى ديگر از فرماندهان بزرگ متوكل نيز به امام گرديد. وقتى امام به بغداد رسيد و با استقبال گرم مردم بغداد رو به رو شد، او همچنان تحت تأثير ابراز احساسات و عواطف مردم بغداد نسبت به امام قرار گرفته بود.[۱۱]

امام در برخورد با هواداران خلافت عباسى، چنان حساب شده عمل مى كرد كه در ديدارى، طرف مقابل تغيير رويه مى داد و به علاقه مندان ساحت پاك اهل بيت عليهم السلام مبدل مى گرديد.

تبعيدگاه نظامى

هنگامى كه امام را به سامرا تبعيد كردند، بنا به دستور متوكل و براى تحقير امام، ايشان را در محلى كه «خان صعاليك» نام داشت، و محل تجمع گدايان و بينوايان بود، جاى دادند.

«صالح بن سعيد»، با ديدن اقامتگاه حضرت، به ايشان عرض كرد: «اى فرزند رسول خدا! اين ستم كاران در همه امور سعى در خاموش ساختن نور شما دارند كه شما را در چنين محلى كه مكان نشستن گدايان و مستمندان است، جاى داده اند».

امام در پاسخ او فرمود: «اى پسر سعيد! آيا درك و معرفت تو در اين جايگاه است و گمان مى كنى كه اين امر سبب پايين آمدن شأن من مى شود؟» سپس براى تسكين او كه از دوستداران خاندان وحى بود و نيز براى نشان دادن مقام خود، با دست مبارك پرده را از جلوى چشمان او كنار زد و به او فرمود: «نگاه كن».

صالح بن سعيد مى گويد: «باغ هايى زيبا و آراسته، نهرهايى جارى و درختانى سرسبز ديدم كه عطرى دل نواز از آن ها به مشام مى رسيد و حور و غلمان بهشتى در آن ديده مى شد كه بسيار سبب شگفتى من شد». آن گاه امام به او فرمود: «اى پسر سعيد! ما هر جا باشيم، اين ها از آن ماست. حال مى بينى كه ما در خان صعاليك نيستيم.»[۱۲]

امام را پس از يك روز اقامت در خان صعاليك، به خانه اى كه در يك اردوگاه نظامى قرار داشت، بردند. متوكل دستور داده بود تا در اتاق حضرت، قبرى بكنند تا بدين وسيله امام را از كنترل شديد خود آگاه و پيش از هر اقدامى، ابتكار عمل را از امام سلب كند.

«صقر بن ابى دلف» مى گويد: «هنگامى كه خدمت امام رسيدم و وارد حجره ايشان شدم، او را يافتم، در حالى كه بر حصيرى نشسته بود و پيش پايش قبرى كنده بودند. به او سلام كردم. ايشان پاسخ سلام گفت و فرمود: بيا بنشين. سپس از من پرسيد: براى چه آمده اى؟ گفتم: سرورم! آمده ام تا از شما حالى بپرسم. وقتى نگاهم به قبر افتاد، گريستم.

امام به من فرمود: اى صقر! لازم نيست براى من ناراحت باشى. فعلاً به من آسيبى نمى رسد. من خوشحال شدم و گفتم: خدا را شكر!»[۱۳]

كابوس هاى متوكل

امام در دوران خلافت متوكل، روزگار بسيار سختى را پشت سر گذاشت. هراسى كه متوكل از امام در دل داشت، سبب شده بود تا دستور دهد، سربازانش گاه و بى گاه بدون اجازه از ديوار وارد خانه امام شوند و آن جا را بازرسى كنند. آن ها گاه پا را از اين نيز فراتر مى گذاشتند و به هتاكى به ساحت مقدس امام مى پرداختند. در تاريخ آمده است كه برخى اوقات متوكل در حالت مستى، امام را شبانه احضار مى كرد و به بزم شراب خود فرامى خواند.[۱۴]

توطئه نافرجام

هربار كه متوكل تلاش مذبوحانه جديدى را براى ترور شخصيتى امام طراحى مى كرد، با شكست سختى روبه رو مى شد. شكست ها و تلاش هاى پى در پى و بى ثمر متوكل به حدى او را در رسيدن به اغراض پليدش ناكام گذاشته بود كه روزى در جمع درباريان خود فرياد زد: «واى بر شما! كار ابن الرضا روزگار مرا سياه كرده و مرا سخت درمانده و سرگردان ساخته. هر چه تلاش كردم او جرعه اى شراب بنوشد و در مجلس بزمى با من همنشين گردد، نشد...»[۱۵]

ناكامى و شكست متوكل وى را بر آن داشت تا نقشه قتل امام را بكشد. از اين رو، دستور قتل او را به «سعيد حاجب» داد.

«ابن اورمه» مى گويد: «نزد سعيد حاجب رفتم و اين در زمانى بود كه متوكل، اباالحسن عليه السلام را به او سپرده بود تا وى را به قتل برساند. سعيد رو به من كرد و با تمسخر گفت: دوست دارى خداى خود را ببينى؟ گفتم: سبحان الله ! خدا با چشم ديده نمى شود. گفت: منظورم همان كسى است كه شما او را امام مى خوانيد. گفتم: مايلم.

گفت: من دستور قتل او را دارم و فردا اين كار را انجام خواهم داد. اينك پيك نزد اوست. وقتى بيرون آمد، داخل شو. هنگامى كه پيك بيرون آمد، وارد اتاقى شدم كه امام در آن زندانى بود. داخل شدم و ديدم كه قبرى جلوى پاى امام كنده اند. سلام كردم و بسيار گريستم. امام پرسيد: براى چه گريه مى كنى؟ گفتم: براى آن چه مى بينم.

فرمود: براى اين گريه نكن؛ زيرا آن ها به خواسته شان نمى رسند. دو روز بيشتر طول نخواهد كشيد كه خدا خون او و هوادارش را كه ديدى، خواهد ريخت. به خدا سوگند، دو روز بيشتر نگذشته بود كه متوكل به قتل رسيد.»[۱۶]

همچنين در اقدامى ديگر، متوكل به چهار تن از دژخيمان خود دستور مى دهد كه امام را با شمشيرهاى برهنه به قتل برسانند. او به قدرى خشمگين بود كه سوگند ياد كرد پس از قتل امام پيكر او را بسوزاند. جلادان او كه با شمشيرهاى آخته انتظار امام را مى كشيدند، تا بدنش را طعمه شمشير خود سازند. با ديدن وقار و شكوه امام آن چنان تحت تأثير قرار گرفتند كه تصميم خود را فراموش و حتى امام را با احترام بدرقه كردند. هنگامى كه بازگشتند.

متوكل از آنان پرسيد: «چرا آن چه را كه امر كرده بودم، انجام نداديد؟». پاسخ دادند: «آن هيبت و شكوهى كه در او ديديم، فراوان تر از هراس صد شمشير برهنه بود كه قدرتى در برابر آن نداشتيم؛ به گونه اى دل هاى ما را آكند كه نتوانستيم آن چه را امر كرده بودى، به انجام رسانيم.»[۱۷] به اين ترتيب، بار ديگر توطئه قتل امام نافرجام ماند.

قتل متوكل، پايانى كوتاه بر توطئه ها

متوكل در كمتر از دو دهه خلافت خود، چيزى جز بدرفتارى با شيعيان و قتل و خونريزى آنان بر جاى نگذاشت و سرانجام بغض و كينه اى كه به خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله و پيروان آنان داشت، گريبان خود او را گرفت.

در شبى كه او به قتل رسيد، «عباده مخنث»، دلقك دربار، مثل هميشه در بزم شراب او مشغول مسخره كردن امامان شيعه بود. او سرش را كه مو نداشت، برهنه كرده و متكايى هم روى شكم خود بسته بود و امام على عليه السلام را مسخره مى كرد و مى گفت: «اين مرد طاس و شكم برآمده مى خواهد خليفه مسلمانان شود».

متوكل شراب مى نوشيد و قهقهه سر مى داد. «منتصر»، فرزند او كه به امامان شيعه علاقه مند بود، از اين حركت عباده خشمگين شد و او را پنهانى تهديد كرد. عباده از ادامه كار منصرف شد، متوكل متوجه او گرديد و از او علت را جويا شد. عباده دليل ادامه ندادن كار خويش را بازگفت. در اين هنگام، منتصر برخاست و گفت: «اى اميرالمؤمنين! آن كسى كه اين سگ، تقليد او را مى كند و اين مردم مى خندند، پسر عموى تو و بزرگ خاندان توست و مايه افتخار تو. اگر تو مى خواهى گوشت او را بخورى (غيبت و بدگويى او كنى)، بخور، ولى اجازه نده كه اين سگ و مانند او از آن بخورند.»

متوكل براى تمسخر فرزندش، به سبب علاقه مندى به امام على عليه السلام دستور داد تا آوازه خوانان درباره او و مادرش، شعر زننده اى بخوانند. اين بى حيايى و بى شرمى متوكل سبب شد تا پسرش همان شب تصميم به قتل متوكل بگيرد.[۱۸] از اين رو، به همراهى تركان، نقشه قتل او را كشيد و وزيرش، «فتح بن خاقان»، او را به قتل رساند.[۱۹]

جنايت ديوانه وار عباسيان

امام هادى عليه السلام پس از قتل متوكل، هفت سال در دوران خلفاى بعدى زندگى كرد. اگر چه فشارهاى دستگاه در مقايسه با دوران متوكل كاهش يافت، ولى سياست هاى كلى دستگاه، به جز دوران مستنصر، در راستاى اسلام زدايى، تغييرى محسوس نداشت و امام همچنان در سامرا تحت مراقبت شديد نظامى، روزگار مى گذراند. سرانجام توطئه دشمنان امام هادى عليه السلام براى ايشان به ثمر رسيد و وى به دستور «معتز» و سم «معتمد» كه در آب يا انار ريخته شده بود،[۲۰] مسموم شد.

«ابودعامه» مى گويد: «امام در بستر بيمارى بود و من براى عيادت نزد ايشان رفتم. هنگام بازگشت فرمود: چون براى عيادت من آمدى، برگردن من حقى پيدا كردى و رعايت حق تو بر من واجب است. او در بستر بيمارى آرميده بود وشيعيان به ديدار امام مى آمدند. آن حضرت به صورت كتبى و شفاهى، امام پس از خود را به آنان معرفى كرد تا پس از شهادت او، شيعيان دچار سرگردانى نشوند.»[۲۱]

پرواز به سوى دوست

امام هادى عليه السلام، در سوم رجب سال 254 ه.ق، به شهادت رسيد.[۲۲]

«احمد بن داود» مى گويد: «اموال بسيارى را كه خمس و نذورات مردم قم بود، با خود به قصد تحويل دادن به اباالحسن مى بردم. هنگامى كه رسيدم، مردى كه بر شترى سوار بود، پيش من آمد و گفت: اى احمد بن داود و «اى محمد بن اسحاق»، من حامل نامه اى از سرورتان، ابالحسن هستم كه به شما نگاشته است: من امشب به سوى بارگاه الهى رخت برمى بندم. پس احتياط كنيد تا دستور فرزندم، امام حسن عليه السلام به شما برسد. ما با شنيدن اين خبر بسيار ناراحت شديم و گريستيم، ولى اين خبر را از ديگران كه با ما بودند، مخفى داشتيم...».[۲۳]

مراسم تشييع و خاك سپارى

بازتاب خبر شهادت پيشواى شيعيان، قلب ستم ديده مردم را جريحه دار كرد. شهر يكپارچه در سوگ آموزگارى بلند اختر و پدرى مهربان براى مستمندان و يتيمان نشست. در روز شهادت امام، جماعت بسيارى از بنى هاشم، بنى ابى طالب وبنى عباس در منزل امام جمع شده بودند و شيون و زارى سراسر خانه را آكنده بود.[۲۴] مردم به صورت هاى خود سيلى مى زدند و گونه هاى خود را مى خراشيدند.[۲۵]

بدن مطهر امام هادى عليه السلام را بر دوش گرفتند و از خانه ايشان بيرون بردند و از جلوى خانه «موسى بن بغا» گذشتند. وقتى معتمد عباسى آنان را ديد، تصميم گرفت براى عوام فريبى، بر بدن امام نماز بگزارد. از اين رو، دستور داد بدن مطهر امام را بر زمين گذاشتند و بر جنازه حضرت نماز خواند، ولى امام حسن عسكرى عليه السلام پيش از تشييع بدن مطهر امام عليه السلام به اتفاق شيعيان بر آن نماز خوانده بود.

سپس امام را در يكى از خانه هايى كه در آن زندانى بود، به خاك سپردند. ازدحام جمعيت به قدرى بود كه حركت كردن در بين آن همه جمعيت براى امام حسن عسكرى عليه السلام مشكل بود. در اين هنگام، جوانى مركبى براى امام آورد و مردم امام را تا خانه بدرقه كردند.[۲۶]

«ابوهاشم جعفرى» كه از نزديكان امام هادى عليه السلام بود، نيز قصيده اى در رثاى امام خود خواند.[۲۷]

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
این وبلاگ در سال91 افتتاح شد و جلسات مداحی کربلایی مهران بارانی در این وبلاگ قرار گرفته این وبلاگ توسط دانشجویان (محمدحسن صداقت)ساخته شده
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • هیئت روضه الرقیه شهرستان جیرفت
 • طراحی سایت اصفهان
 • اپارات
 • ایمیل ماها
 • شرکت کرمان موتور ارگ جدید بم
 • سایت عزاخانه .کرمان مداحان
 • هیئت بیت المهدی کرمان
 • شعر و سبک های مداحی (شاعر کربلایی حقانی
 • محفل ایلیا
 • کربلایی مهدی خسروی
 • مشاهده سوابق بیمه
 • شاعر شهر محمدجواد رحمانی
 • خاتون-مرکز دانلود مداحی
 • جک و لطیفه و اس ام اس
 • بزرگ ترین سایت مداحی کشور(رسالت نوکری)
 • شکبه سوم 3 سیما
 • مسابقه نارنج
 • تکیه علی اصغرشهرستان بم
 • دانلودپا | مجله خبری تفریحی
 • ثبت نامالکترونیکی استخدام
 • دانلود سوالات پیشنهادی برای آزمون قوه قضاییه (جدید)
 • نوای سینــا خوشرفتــار
 • آوای نرماشیر
 • استاد هانی فکری
 • maddahi
 • فیلتر شکن
 • هیئت فرهنگی مذهبی قاسم ابن الحسن سیریز
 • حسینیه بیت الزهرا(س)ترتب حیدریه
 • هیئت ها و محافل مذهبی عقیق
 • استخدام-در-پلیس-راهنمایی-و-رانندگی-ناج
 • ذاکرین بزرگترین تارنمای دانلود مداحی
 • هیئت محفل غم (مشهد)
 • هیئت بین الحرمین گالیکش
 • وبلاگ مداحی افشین زنگی
 • کربلایی آ سید رضی ذاکر
 • مداح اهلبیت کربلایی محمد حسن پور
 • تکیه جانباز کربلا بیرجند
 • وبلاگ شخصی کربلایی امید مقصودی
 • جنت الحسین،عاشقان علی اکبر.حسین دهقان
 • فرم مالیاتی
 • ساعت هاي در رابطه با امام حسين(ع)
 • کد پخش زنده اماکن متبرکه
 • مطالب مذهبی ، داستانهای قرآنی ، داستان های عبرت آمیز
 • قالب زيباي محرم
 • انواع قالب یا کد وبلاگ
 • کانون تعزیه شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی
 • گروه تعزیه خوانی باب الحوائج شهرکندر
 • پایگاه صاحب الزمان(عج)
 • هیئت دلدادگان بین الحرمین کرمان
 • سفارش طراحی مذهبی(محب الحسین)
 • کمک برای ساختن حسینیه علی ابن ابیطالب (ع)بروات
 • بلاگفا
 • مادحین شهرستان بم
 • وبلاگ مداحان شهر بروات
 • سایت دانشگاه معارف اسلامی
 • سامان سنجش آموزش کشور
 • سنجش
 • پایگاه سنجش
 • سایت اصلی ایرانس
 • ایرانس - صفحه اصلی
 • هیات الحسین(ع) شهرستان رشت
 • رقیه خاتون(س)برادر افشین قمری
 • تار نماي ذاكرالحسين جواد تلطفي
 • وب سایت شخصی حاج علی اکبری
 • هیئت علمدار سیریز
 • بی سرو سامان
 • کد موزیک
 • اطلاع رسانی به روزترین پایگاه مداحی
 • سایت نوحه دانلود مداحی مداحان و ذاکرین
 • ذاکرین شیراز
 • هیئت غریبان فاطمیه(س) رفسنجان
 • دانلود هیات عزاداری یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی بم
 • کربلایی ایمان کیوانی
 • حاج مهدی سلحشور
 • حاج مهدی میر داماد
 • مرحوم سید جواد ذاکر
 • کربلایی حمید علیمی
 • حاج حسن خلج
 • حاج محمدرضا طاهری
 • حاج حسین سیب سرخی
 • حاج احمد واعظی
 • حاج محمد حسین حدادیان
 • حاج سعید حدادیان
 • کربلایی مهدی رعنایی
 • حاج مهدی مختاری
 • تکیه حضرت علی اکبر(ع) بم
 • مرکزدانلودمداح اهلبیت علی اسماعیلی نسب(علی کدخدا)
 • وب سایت مداحي حسن باقری
 • هیئت محبین امام حسن مجتبی(ع) خرم آباد
 • مرکز دانلود مداحی کربلایی سجاد عزیزی
 • مرکز دانلود مداحی حاج علی علیپور
 • مرکز دانلود مداحی کربلایی رضا پیروی
 • محب الحسن(اشعار مذهبی علی نظری)
 • کانون فرهگی و هنری امام رضامسجد جامع بروات
 • هیئت علمدار زرند
 • هیئت جنت الحیدر بروات
 • ..........هیئت ...........
 • روز بلاگ
 • پرشینگیگ
 • هیات عشاق الزهرا(س) سیدان
 • وب اختصاصی برادر سعید روشندل
 • هیئت بین الحرمین ساری
 • وبلاگ تخصصی امام زمان (عج)
 • هیئت جنت العباس علیه السلام
 • هیئت قاسم بن الحسن شهرستان رامشیر
 • سایت مسجد جامع شهرستان بم
 • سایت مسجد جامع بخش بروات
 • ارگ جدید بم
 • بخشداری بخش بروات
 • فرمانداری شهرستان بم
 • هیئت انصار الحسین"ع"-کردکلا
 • پایگاه اطلاع رسانی هیئت روضة الحسن (ع) محفل خادمین شهدا لاهیجان
 • هیت شاهزاده علی اصغر(ع) جوانان البرز
 • نوای دل
 • نوای مستان
 • زندگینامه علامه محمد تقی جعفری شهید علیرضا اشرفی لاله مداح مرحوم علی یوسف صادقزاده مرحوم ابوالفضل هدایی
 • زندگینامه شیخ عباس قمی زندگینامه آیت الله محمد تقی بهجت
 • زندگینامه محمد جواد انصاری همدانی زندگی نامه آیت الله سید علی قاضی
 • زندگینامه علامه محمد حسین طباطبایی
 • زندگینامه آیت الله سید رضا بهاء الدینی
 • زندگینامه شیخ جعفر مجتهدی
 • هیئت مکتب اباصالح المهدی عج
 • هیئت حضرت ابوالفضل العباس شاه گلی
 • هیئت دلدادگان حضرت زهرا
 • هیئت عزاخانه اکبریه تبریز
 • هیئت فاطمیه شهرک باغمیشه
 • هیئت قمر منیر بنی هاشم منطقه ۹ ارم
 • هیئت موکب انصارالمهدی(عج) تبریز
 • هیئت عزاداران قمر بنی هاشم
 • هیئت عاشقان بقیع تبریز
 • هیئت موکب محبان الحسین تبریز
 • موكب محبان حضرت قاسم (ع)
 • هیئت زینبیه تبریز
 • هیئت عزاداران عجم محله شتربان
 • هیئت متوسلین بیت العباس (ع)
 • هیئت جان نثاران تبریز
 • هیئت عزاداران چهارده معصوم حسینی(سعدی زمان)
 • هیئت وارثان ثار الله تبریز
 • هیئت مهدی موعود
 • هیئت عزاداران اصحاب الحسین
 • هیئت عزاداران حضرت علی اکبر
 • هیئت حسینیون تبریز
 • هیئت عزاداران شاهزاده علی اصغر
 • هیئت عزاداران علی اصغر تبریز
 • هیئت آل هاشم تبریز
 • هیئت عزاداران محله کوچه باغ تبریز
 • هیئت شهدای کربلای نوبر تبریز
 • هیئت عزاداران لیل آباد تبریز
 • هیئت عزاداری عرب انتظاریون
 • هیئت انتظاریون تبریز
 • هیئت موکب الزهرا
 • هیئت پا بوسان امام رضا
 • هیئت هیئت دلخون تبریز
 • هیئت مکتب تشیع تبریز
 • هیئت موکب امام حسن مجتبی
 • هیئت عزاداران میر چوپان
 • هیئت خیره النسا (س)
 • هیئت زنجیرزنان محله راسته کوچه
 • هیئت مکتب التوحید تبریز
 • هيئت عاشقان سيد الشهداي
 • هیئت مکتب النبی تبریز
 • هیئت عرب میرچوپان
 • هیئت عباسیه چرنداب تبریز
 • هیئت شهدای گمنام تبریز
 • هیئت یا حسین مظلوم تبریز
 • هیئت دلدادگان حضرت زهرا
 • هیئت عجم محله نوبر
 • هیئت مکتب اباصالح المهدی
 • هیئت موسی بن جعفر
 • هیئت محمد رسول الله (ص)
 • هیئت عزاداران حضرت علی مارالان
 • هیئت عزادارن زینبیه آذربایجان
 • هیئت صفای بنی هاشم هیئت پنج تن آل عبا مارالان
 • هیئت پیروان آل هاشم تبریز
 • هیئت عزادارن تشنگان کوثر
 • هیئت عزاداران انصارالحسین
 • مداحان و هیئت های تبریز
 • هیئت علمدار کرمان
 • هیئت عشاق المهدی ( تهران )
 • هيئت محبان آل عبا (ع) قم
 • هیئت صاحب الزمان مشهد
 • هیئت حسین بن علی(ع)تبریز
 • هیئت محبان اباالفضل شهرستان هرند
 • هیئت جوانان منتظران خورشیدقم
 • هیئت بیت العباس(ع)نصرآباد-گرگان
 • هیئت فرهنگی آل طاها(ع) اهواز
 • هیئت ابوالفضل العباس (ع)دهنو بهزادی
 • متوسلین جوادالائمه بجنورد
 • هیئت بیت الشّهدا بیرجند
 • هیئت انصار الشهدا بیرجند
 • هیئت عزاداری ورزشکاران دارالصابرین بم
 • هیئت جوانان بنی هاشم رشت
 • هیئت مکتب الشهداء شهرستان قائمشهر
 • هیئت امام حسین ع شهر سیاهکل
 • هیئت روضَةُ الشُهَداء
 • هیئت جوانان قائم ال محمد عج
 • هيئت محبان ابالفضل حصارك
 • هيئت الشهداء کرج
 • هیئت محفل غم مشهد
 • هیئت علمدار اصفهان
 • هیئت عشاق العباس مشهد
 • مداحی کربلایی جواد مقدم91
 • هیئت جوانان حضرت علی اکبر ع
 • هیئت حیدریون بوشهر
 • هیئت حمزه سیدالشهدا تبریز
 • هیئت علمدار کرمان
 • هیئت محبان الحسین ع بــم
 • هیئت متوسلین (مسجد باقریه) بروات
 • موضوعات متنوع و جالب
 • هیئت کوثر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
 • هیئت عباسعلی شهرستان بم
 • هیئت فدائیان امام حسین (ع)بم
 • هیئت مکتب الحسین بم
 • هیئت بیت الرقیه بم
 • هیئت علمدار بروات
 • هیئت حیدریون زنجان
 • هیئت علی اکبر بیدستان
 • هیئت بین الحرمین اردستان
 • هیئت مکتب الزهرا(س)بروات
 • هیئت بین الحرمین تهران
 • هیئت علمدار محمدآباد شیخ شهرستان بم
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  نثار حضرت مهدی (عج) صلوات


  شاعر شهر بروات

  مداحان شهر بروات

  حجة الاسلام حاج رفیع توکلی

  حجة الاسلام علی آبادی

  حجة الاسلام حاج منضور جرجندی

  حجة الاسلام مهرداد بارانی

  حجة الاسلام جهانشاهی

  مداح حاج رضا تاج آبادی

  مداح پیرغلام ابی عبدالله الحسین(ع) حسین استقامت
  مداح رضا بنی اسدی    
  مداح رضا کاظمی
  مداح علی اسماعیلی نسب
  مداح حسین اکابری
  مداح حاج سجاد باقری    
  مداح حاج احمد حسن زاده    
  مداح رضاعنایت
  مداح مهدی باقری
  مداح حسن باقری    
  مداح حسین بنی اسدی    
  مداح حاج محمد جواد رضایی    

  مداح حسین پاپلی
  مداح حسین علویان
  مداح علی حسین شاهی    
  مداح مجتبی گیلی    
  مداح حاج منصور جرجندی

  مداح مسلم عنایت

  مداح علی باقری

  مداح محمد حسین زینلی مقدم  

  مداح افشین زنگی 

  مداح خالد بنی اسدی

  مداح فریبرز ایزدپناه


  مداحان نوجوان

  محمد حسین برواتی

  مهدی سیستانی

  علی افشاری

  محمد طبسی

  امیرحسین حیدری

  میعاد یوسفی

  مداحان


  مرحوم سید جواد ذاکر

  حاج اسماعیل داسار

  حاج محمود کریمی

  حاج حسن خلج

  حاج مهدی مختاری

  حاج مهدی اکبری

  حاج مهدی سلحشور

  حاج مهدی میرداماد

  حاج احد قدمی

  حاج مهدی منصوری

  حاج مهدی رعنایی

  حاج حمید علیمی

  حاج منصور ارضی

  حاج سعید حدادیان

  حاج مرتضی طاهری

  حاج محمدرضا طاهری

  حاج محمود بذری

  حاج احمد واعظی

  حاج سید علی مومنی

  حاج جواد حسین خانی

  حاج نریمان پناهیان

  حاج علی اکبری

  حاج سعید قانع

  کربلایی مهدی امینیان

  کربلایی جواد مقدم

  کربلایی محمد اسداللهی

  حاج حسین سازور

  حاج مجید بنی فاطمی

  حاج حمیدرضا قلیچ خانی

  روح الله بهمنی

  امین مقدم

  محمد جوادی

  ابوالفضل بختیاری

  مجید بادکوبه

  حاج محمد طاهری

  حاج علی آئینه چی

  حاج علی حاج قربانی

  حاج حسن افشار

  حاج محمدرضا غلامرضا زاده

  حاج عبدالرضا هلالی

  حاج مهدی کمانی

  حاج عباس طهماسب پور

  محمد حسین پویانفر

  روح الله بهمنی

  کربلایی حسین عینی فرد

  حاج ابراهیم رحیمی

  میثم اصفهانیان

  احمد گودرزی

  حـاج حیــــدر خــــمسه

  حاج رضا عاصی

  حاج محمد فیروزی

  موسی رضایی

  وحید یوسفی

  حسن حسین خانی

  احمد نیکبختیان

  حاج محمد صمیمی

  حاج رضا انصاری

  حاج حسن شالبافان

  حنیف طاهری

  حاج مجتبی رمضانی

  حاج رضا بذری

  حسین طاهری
  حاج جواد حسین خانی